BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Fri mig for børn’

Te­maaft en Selv om jeg er den lyk­ke­li­ge mor til en søn på 16 år, har det al­tid væ­ret mig en gå­de, at an­dre har svært ved at for­stå og respek­te­re det valg, som kvin­der, der ik­ke vil ha­ve

børn, har truff et.

DR2 LØR­DAG 20.00 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Tour de Fran­ce

Sport Tour de Fran­ce er årets sports­høj­de­punkt for al­le os cy­kel­fans, og lør­dag kø­rer ryt­ter­ne ud til et hi­sto­risk åbent løb. I år be­gyn­der de i Utrecht med en 13,8 ki­lo­me­ter lang en­kelt­start, hvor vi vil få de før­ste in­di­ka­tio­ner af, hvor go­de ben fa­vo­rit­ter­ne sid­der med i år. Jeg glæ­der mig!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.