( U) Øn­sket

BT - - TV-GUIDE -

Ir­ske Sha­ron og ame­ri­kan­ske Rob mø­des til­fæl­digt på en bar i Lon­don. Det bli­ver et en­gangsk­nald, der kom­mer til at va­re en hel uge. Sha­ron bli­ver gravid, og uden rig­tig at ken­de hin­an­den be­slut­ter de to at få bar­net sam­men. Plud­se­lig er Sha­ron og Rob ble­vet et par. De er beg­ge langt væk hjem­me­fra. Og det kræ­ver til­væn­ning - Og­så for de­res ven­ner og fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.