Mi­ni­ons

BT - - TV-GUIDE -

I tors­dags hav­de ani­ma­tions­fil­men ’ Mi­ni­ons’ - om de sø­de små gul­de mænd - pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer. Men det var i den­ne film fra 2010, at de før­ste gang duk­ke­de op. I et lyk­ke­ligt sam­fund i for­stæ­der­ne lig­ger der et sort hus med en død græs­plæ­ne. Na­bo­er­ne ved ik­ke, at der un­der hu­set lig­ger et stort, hem­me­ligt gem­me­sted. Her gem­mer Gru sig, om­gi­vet af en lil­le hær af hånd­lan­ge­re ( Mi­ni­ons). Han plan­læg­ger hi­sto­ri­ens stør­ste kup. Han vil stjæ­le månen ( ja, månen!).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.