He­ad­hunter

BT - - TV-GUIDE -

Da er­hvervs­man­den N. F. Sie­ger ( Hen­ning Mo­ritzen), der le­der Dan­marks stør­ste re­de­ri og olieim­pe­ri­um, vil gå på pen­sion, bli­ver den tid­li­ge­re jour­na­list Martin Vin­ge sat til at fin­de en eg­net ef­ter­føl­ger. Det er et magtspil, der hand­ler om ind­fly­del­se og mil­li­ar­der af kro­ner.

TV2 TIRS­DAG 22.40 ’ HE­AD­HUNTER’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.