Ele­fan­tens før­ste skridt

BT - - TV-GUIDE -

Al­le dyr kæm­per for li­vet, fra det se­kund de bli­ver født. De kæm­per for de­res fa­mi­lie og mod de­res fjen­der. De kæm­per for at fin­de mad og sik­ker­hed i et barskt mil­jø, og de er tvun­get til at over­le­ve i den vil­de na­tur, der kan væ­re li­ge så smuk og far­lig som li­vet selv. Kom helt tæt på ver­dens man­ge dyr og følg dem fra de før­ste da­ge i li­vet, hvor det gæl­der om at læ­re hur­tigt, hvis man vil over­le­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.