Kamp mod uret

BT - - TV -

Det ver­dens­be­røm­te eta­pe­løb Tour de Fran­ce bli­ver skudt i gang i eft er­mid­dag, og for­u­de ven­ter der ryt­ter­ne en 3360 ki­lo­me­ter lang rej­se Frankrig rundt - dog med start i den hyg­ge­li­ge uni­ver­si­tets­by Utrecht i Hol­land. 1. eta­pe er en kort en­kelt­start på 13,8 ki­lo­me­ter gen­nem Utrecht, og den vil gi­ve de før­ste in­di­ka­tio­ner om ryt­ter­nes form. Tour de Fran­ce TV 2: 13.55

Ca Cat­he­ri­ne er en respek­te­ret t læ­ge,l og hen­des mand David er en pligt­tro mu­sikpro­fes­sor, men gni­sten er for­s­vun­det i de­res æg­te­skab. Mor­ge­nen eft er David mis­ser sit fl y hjem og det stor­slå­e­de sur­pri­se­par­ty , som Cat­he­ri­ne hav­de ar­ran­ge­ret for at fejre hans hjem­komst, fi nder Cat­he­ri­ne en sms på hans te­le­fon, som får hen­de til at tro, at hen­des mand går i seng med en kvin­de­lig elev. Chloe Ka­nal 4: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.