GB's GP

BT - - TV -

Det er ble­vet tid til sæ­so­nens 9. For­mel 1- løb, når den le­gen­da­ri­ske Sil­ver­sto­ne Circu­it dan­ner ram­me om Stor­bri­tan­ni­ens Grand Prix. Ba­nen var før­ste gang vært tilbage i 1950, så den er tra­di­tions­rig og sær­de­les vel­kendt. Kan Lewis Ha­milt­on som sid­ste år væ­re ba­nens hur­tig­ste og sæt­te kon­kur­ren­ter­ne til vægs på de 52 om­gan­ge? For­mel 1 TV3+: 13.00

Me Mester­ty ven Will bli­ver for­rå­dt ådt un­derd et ind­brud og døm­mes til ot­te års fængsel. Eft er løsla­del­sen er han klar til at læg­ge for­ti­den som kri­mi­nel bag sig og op­byg­ge et for­hold til sin te­e­na­ge­dat­ter Al­li­son. Men bå­de FBI og de gam­le ban­de­med­lem­mer er over­be­vi­ste om, at han gem­te byt­tet fra det sid­ste ind­brud. Så en gam­mel med­sam­men­s­voren kid­nap­per Al­li­son og kræ­ver en lø­sesum på 10 mio. dol­lars. Sto­len TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.