Vælg en part­ner

BT - - TV -

10 sing­ler kæm­per om at væ­re hur­tigst på aft ræk­ke­ren. Så får han el­ler hun nem­lig lov til at spil­le de fem før­ste spørgs­mål med fem for­skel­li­ge sing­ler af det mod­sat­te køn. Og så skal der væl­ges part­ner til re­sten af spil­let. Hvem har mon gjort det bed­ste ind­tryk? Et det de sø­de øj­ne el­ler de klo­ge ord? Og er det nok til at bli­ve mil­li­o­nær? Hvem vil væ­re ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.