Et kri­tisk be­søg

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Det er en af­gø­ren­de dag for brød­re­ne Jan og Jon­ny i Thorup­strand. De­res fi ske­kut­ter "Liv" skal nem­lig sy­nes af Sø­fart­s­sty rel­sen, og det er in­gen spøg: Slip­per bå­den ik­ke gen­nem sy­net, kan det i vær­ste fald be­ty de en lang pau­se i fi ske­ri­et, mens fejl og mang­ler bli­ver ud­bed­ret. Og når bå­den lig­ger stille, tje­ner brød­re­ne in­gen pen­ge. Gut­ter­ne på kut­ter­ne TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.