Lund­berg und­skyl­der rødt kort

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SEJR, TRODS ALT Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Vik­tor Lund­berg Fo­to: Hen­ning Bagger

Randers gjor­de det i aft es svært for sig selv, da hol­det fi k to mand smidt ud i Eu­ro­pa League-

kval- kam­pen mod An­dor­ras Sant Juliá. Trods det svæ­re ud­gangs­punkt vandt jy­der­ne 1- 0. Vik­tor Lund­berg fi k det før­ste rø­de kort ved stil­lin­gen 0- 0 eft er ba­re 16 mi­nut­ters spil. Lund­berg blev sendt tid­ligt i bad eft er et klam­me­ri med en an­dor­ransk spil­ler. Selv­om ud­vis­nin­gen ik­ke fi k den store be­tyd­ning for re­sul­ta­tet, hav­de den sven­ske an­gri­ber bag­eft er travlt med at und­skyl­de.

» Det var dumt af mig. Jeg må læ­re af så­dan en hæn­del­se, for det er sim­pelt­hen for dumt. Vi ram­te hin­an­den i ho­ve­d­et, og dom­me­ren får mu­lig­he­den for at døm­me det rø­de kort, Det er uer­fa­rent af mig, og jeg må læ­re for frem­ti­den, at jeg ik­ke skal la­de mig pro­vo­ke­re, « sag­de Vik­tor Lund­berg til Randers Amtsa­vis.

Kort eft er ud­vis­nin­gen score­de Jo­nas Bor­ing kam­pens ene­ste mål eft er hjør­ne­s­park. I kam­pens slut­fa­se fi k Jep­pe Tver­skov og­så mar­chor­dre eft er to gu­le kort. Der er re­tur­kamp 9. juli.

EU­RO­PA LEAGUE, KVAL.

Mål: 0- 1 Bor­ring ( 22.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.