Eksperternes bud på Fuglsangs frem­tid

BT - - 1 DAG TIL START -

Gre­gor Brown

» Jeg tror, Fuglsang har de bed­ste mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig og fi nde sin plads i de kor­te­re eta­pe­løb på Etixx- Qui­ck­Step. Så jeg vil­le væl­ge EtixxQu­i­ck­Step, hvis jeg var ham, af de tre nævn­te hold, men el­lers kan han må­ske og­så af­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at kom­me til et min­dre hold, hvor han kan få lov at kø­re som kap­ta­jn i de al­ler­stør­ste løb. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

» Jeg tror, Fuglsang bli­ver på Asta­na, hvis det el­lers be­hol­der sin li­cens ( Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on UCI har tru­et med at fra­ta­ge Asta­na Wor­ld Tour- li­cen­sen, hvis ik­ke der bli­ver stram­met op i for­hold til do­ping - Asta­na blev ramt af fl ere do­pings­a­ger sid­ste år, red.). Ser vi ik­ke fl ere lig­nen­de skan­da­ler, så tror jeg, han helst vil fort­sæt­te her. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.