ATe­sa­ta­mn Saky

BT - - 1 DAG TIL START -

Gre­gor Brown

» Fuglsang kom­mer her til et en­gelsk­ta­len­de hold med ud­præ­get bri­ti­ske ryt­te­re, og det kan må­ske gi­ve no­get tryg­hed. Der er hel­ler in­gen tvivl om, at Team Sky har et bed­re ry end Asta­na. « » Han har ev­ner­ne til at hjæl­pe Chris Froo­me til sejr, og Fuglsang vil og­så kun­ne få plads til at kø­re eft er eta­pe­sej­re i ek­sem­pel­vis Giro­en. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

Jes­per Jo­han­ne­sen

» Eft er Chris Froo­me vil det nok væ­re Ri­chie Porte, som får lov at kø­re i de store eta­pe­løb. Team Sky har og­så rig­tig man­ge an­dre stær­ke ryt­te­re på vej som Pe­ter Ken­naugh og Le­opold Kö­nig, så må­ske er det ik­ke her, Fuglsang skal hen, hvis han vil kø­re si­ne eg­ne chan­cer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.