Etixx- Qui­ck­Step

BT - - 1 DAG TIL START -

Gre­gor Brown

» Hol­det er me­get vel­or­ga­ni­se­ret un­der Pa­tri­ck Le­fe­ve­re, der er fl an­ke­ret af sport­s­di­rek­tø­rer­ne Rolf Al­dag og Bri­an Holm, og så har hol­det tem­po­spe­ci­a­li­sten To­ny Martin, hvil­ket kan gav­ne Fuglsangs en­kelt­start. «

Jes­per Jo­han­ne­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.