Her er dit Tour de

BT - - 1 DAG TIL START -

Årets Tour de Fran­ce be­gyn­der i mor­gen i den hol­land­ske by Utrecht. I lø­bet af de næ­ste tre uger skal ryt­ter­ne til­ba­ge­læg­ge 3.360 km, der fø­rer dem gen­nem Hol­land, Bel­gi­en og Frankrig. De fi­re stør­ste fa­vo­rit­ter er Al­ber­to Con­ta­dor ( Tin­kof­fSaxo), Chris Froo­me ( Team Sky), Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na) og Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), men spørgs­må­let er, hvem der står iført den gu­le trø­je i Pa­ris søn­dag 26. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.