Ra­fa­el Na­dal slå­et ud af Wim­b­ledon af kva­li­fi ka­tions­spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN TID­LI­GE­RE VER­DEN­SET­TER

Ra­fa­el Na­dal er et sty kke fra top­for­men. Det blev un­der­stre­get i aft es, da spa­ni­e­ren røg ud i an­den run­de af Wim­b­ledon eft er ne­der­lag til den ty ske kva­li­fi ka­tions­spil­ler Dustin Brown.

I årets to før­ste Grand Slam- tur­ne­rin­ger er Na­dal rø­get ud i kvart­fi na­len - og i den en­gel­ske græs­tur­ne­ring kneb det alt­så og­så med

at fi nde de tak­ter, der tid­li­ge­re har ka­stet 14 Grand Slam- tit­ler af sig.

Dustin Brown, der er nr. 102 på ver­dens­rang­li­sten, gik mo­digt til op­ga­ven og for­søg­te at ta­ge ini­ti­a­ti­vet. Na­dal fi k slet ik­ke gang i si­ne tun­ge slag fra bag­linj­en, og den 30- åri­ge ty sker vandt 7- 5, 3- 6, 6- 4, 6- 4.

» Jeg har al­drig væ­ret på ba­nen ( Cen­tre Court, red.) før. Og jeg tro­e­de egent­lig, jeg vil­le bli­ve slå­et lidt ud af den, for­di det he­le er så stort. Men jeg var egent­lig kom­forta­bel. Jeg hav­de in­tet at ta­be. Folk for­ven­te­de, at jeg vil­le ta­be i tre sæt, så det var ba­re at prø­ve at spil­le mit eget spil, « sag­de Dustin Brown, der mø­der ser­bi­ske Vik­tor Troi­cki i tred­je run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.