AaB- pro­fi l til Græken­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MENS DER øje­blik­ket bli­ver stil­let store spørgs­måls­tegn ved Græken­lands øko­no­mi, er fod­bold­klub­ben Pa­nat­hin­ai­kos til­sy­ne­la­den­de ik­ke ramt. AaB be­kræf­te­de i går, at man med øje­blik­ke­lig virk­ning har solgt Ras­mus Thelan­der til den græ­ske stor­klub. Den snart 24- åri­ge mid­ter­for­sva­rer kom til AaB fra AB i som­me­ren 2012 og nå­e­de 76 kam­pe i den stri­be­de trø­je.

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.