1,56

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok er David Gof­fi n fa­vo­rit i op­gø­ret mod Marcos Bag­h­da­tis, men det vir­ker al­li­ge­vel us­and­syn­ligt, at cypri­o­ten skul­le bli­ve blan­ket af i tre sæt. Ve­te­ra­nen har vun­det beg­ge ind­byr­des op­gør i 2015 på hardcourt, og David Gof­fi ns to sej­re over Hora­cio Ze­bal­los og Li­am Bro­a­dy har væ­ret på en tem­me­lig bil­lig bag­grund. Marcos Bag­h­da­tis har og­så kun én gang tabt med 0- 3 i sæt i Wim­b­ledon- re­gi, og det var til tem­me­lig kom­pe­tent mod­stand i form af Ma­rin Ci­lic. Her ty der alt på, at vi mini­mum skal ud i fi re sæt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.