1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck Kyr­gios stemp­le­de ind på den store ten­nis­sce­ne for præ­cis et år si­den, da au­stra­li­e­ren sen­sa­tio­nelt slog Ra­fa­el Na­dal ud i fj er­de run­de, men i kvart­fi na­len tab­te Kyr­gios til da­gens mod­stan­der, Mi­los Ra­o­nic, i fi re sæt. Kyr­gios til­spil­ler sig ek­stremt få bre­ak­bol­de i mod­stan­de­rens serv, hvil­ket og­så blev il­lu­stre­ret i kam­pen mod Ra­o­nic for et år si­den, hvor Kyr­gios kun en en­kelt gang hav­de mu­lig­hed for at bry­de ca­na­di­e­ren, mens Ra­o­nic hav­de he­le ni bre­ak­mu­lig­he­der og ud­nyt­te­de fi re af dem. Fint odds på, at Ra­o­nic vin­der i tre el­ler fi re sæt.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.