En kort sejr

BT - - DEBAT -

Nok teg­ner det til, at Ry­a­nair i hvert fald del­vis kan for­dri­ves fra København, men hvis ten­den­sen bre­der sig, og uden­land­ske lav­pris­sel­ska­ber i stør­re om­fang fra­væl­ger København som ba­se på grund af skrap­pe krav om overenskomst, er det Kø­ben­havns Luft havn og det dan­ske per­so­na­le, der en­der som ta­ber­ne.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.