Gol­lum – My Pre­cious og he­le Tolki­ens ver­den

BT - - NYHEDER -

Han sid­der der med si­ne store øj­ne, Gol­lum, lidt uhyg­ge­lig, dra­gen­de og helt besat af ’ Han er af de fan­ta­sti­ske fi­gu­rer fra Tolki­ens uni­vers, som ind­til 18. ok­to­ber er ud­stil­let i Tøjhus­mu­se­et i København. Oplev 160 fi­gu­rer, sværd, skjold og hjel­me fra fil­me­ne samt dron­ning Mar­gret­hes ori­gi­na­le teg­nin­ger fra bø­ger­ne. Gra­tis ad­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.