Advar kræft-

Den kræft­sy­ge rig­man hans nu­væ­ren­de beha

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

KRÆFT

Dag­li­ge smer­ter, en kon­stant tis­se­trang og fle­re da­ge med syg­dom. Det er i dis­se da­ge vir­ke­lig­he­den for rig­man­den og re­a­li­ty-

LØR­DAG 4. JULI 2015 stjer­nen Karsten Ree, som i går i BT for­tal­te om sin blæ­re­kræft­syg­dom, som blev op­da­get tilbage i april. Be­hand­lin­gen fo­re­går på Her­lev Ho­spi­tal, hvor han en gang om ugen får skyl­let blæ­ren med sær­li­ge stoffer, Cal­met­te- vac­ci­ne, der skal slå kræf­ten ned. Og det er alt­så ef­ter­virk­nin­ger­ne af den be­hand­ling, som tyn­ger den 70- åri­ge mil­li­ar­dær.

Men smer­te­hel­ve­det er må­ske for­gæ­ves. Så­dan ly­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.