Vind en fe­rie! Svar rig­tigt på da­gens spørgs­mål og del­tag i kon­kur­ren­cen om fe­de præ­mi­er i lø­bet af som­me­ren.

BT - - NYHEDER -

Jo me­re du ved om Dan­marks som­me­rat­trak­tio­ner, jo stør­re chan­ce har du for at vin­de. Der er et nyt spørgs­mål hver dag, og jo fle­re da­ge du del­ta­ger, jo stør­re chan­ce har du for at vin­de. Svar rig­tigt på da­gens spørgs­mål og del­tag i kon­kur­ren­cen om et rej­se­ga­ve­kort til Star Tour til en vær­di af 25.000,- samt al­le de an­dre lækre præ­mi­er.

Da­gens spørgs­mål:

for svar A ( SOM­MER mel­lem­rum A) for svar B ( SOM­MER mel­lem­rum B).*

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.