Lars Lyk­ke- lir: Op og ned med H. U. G.

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Lars H. U. G. ARE­NA, FRE­DAG **** **

’ Mu­sik er or­ga­ni­se­ret rod,’ sag­de Lars H. U. G. fra sce­nen. Man må la­de ham, at det le­ve­de han - og især hans lyd­folk - på fi ne­ste vis op til. Det be­gynd­te med no­get, der mest af alt lig­ne­de ar­bej­det på en af de man­ge kø­ben­havn­ske me­tro­sta­tio­ner.

Et band i ar­bejd­s­tøj - og he­le tre ar­bejds­lift e til lys­fol­ke­ne. Når det er Lars H. U. G., skal man ik­ke sp­rør­ge ’ hvor- for?’ - ba­re fi nde sin plads og slå lap­per­ne ud.

Let­te­re diff us

Eft er en af de sæ­re­ste kon­cer­ter med et dansk navn på Roskil­de sid­der man let­te­re dif­fus tilbage. Mest for­di ly­den var elen­dig un­der stort set he­le den hit­pa­ra­de, som det og­så var. Først hen mod slut- nin­gen le­ve­de ly­den op til det, man må kun­ne for­ven­te. Fi­re stjer­ner, for­di jeg for­lod Are­na med et stort smil på læ­ber­ne eft er en lil­le halv ti­mes ek­stra­num­re. Det var lidt af en om­gang Lars Lyk­ke- lir, men man må respek­te­re H. U. G. s mod og mands­hjer­te. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.