Fem­stjer­net, episk ro­ck­brag med Mu­se

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Mu­se ORAN­GE SCE­NE, TORS­DAG ***** *

En li­ve ro­ck­ma­ni­fe­sta­tion af de sjæld­ne. Mu­se be­gynd­te med en eks­plo­sion, som kun fa­de­de ud nog­le få gan­ge un­der­vejs i f. eks. ’ Apo­ca­lyp­se Now’, ’ Mu­nic Jam’ og ’ Mad­ness’ med front­mand Mat­t­hew Bel­la­my på kla­ver.

Højstemt og mes­sen­de

Der er pop­pe­de me­lo­di­ske struk­tu­rer i num­re som ’ Mer­cy’, ’ Hyste­ria’ og det stør­ste hit, ek­stra­num­me­ret, den ui­mod­ståe­li­ge sta­dionro­ck­hym­ne ’ Upri­sing’, med den højstemt mes­sen­de Mat­t­hew som kor­le­der for he­le Smat­ten. Et band, der po­tent og lar­men­de spil­ler sam­men så stin­ken­de tæt som svovldunster­ne i det hel­ve­de, vi åben­bart er på vej ned i. Skal man tro Bel­la­my.

Som Mu­se den­ne smuk­ke Roskil­de- aft en spil­le­de den ned­ad­gå­en­de sol sort, lig­ner de det bed­ste bud på ver­dens stør­ste eu­ro­pæ­i­ske sta­dionro­ck­band med mu­si­kalsk kon­se­kvens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.