McCart­ney

BT - - KULTUR -

LØR­DAG 4. JULI 2015 Paul McCart­ney med hu­stru­en Linda og ban­det Whin­gs, da de op­t­rå­d­te i København i 1976. Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Hvor skal Paul McCart­ney pas­se på stem­men. Der er trods alt en mas­se hyl i san­ge som ’ Jet’ og ’ I Saw Her Stan­ding The­re’?

» Hy­le­ne skal han nok kla­re, de lig­ger helt op­pe i fal­set­to, der er man som re­gel o. k. Han har hel­dig­vis god støt­te i sit band, som syn­ger me­get kor og bak­ker ham op vo­kalt.

Til de kon­cer­ter, der er kom­met før Roskil­de- bra­get, har Paul McCart­ney nog­le gan­ge spil­let i op til tre ti­mer. Den slags kan godt tæ­re på stem­mebån­de­ne.

Fo­to: Reu­ters

Her op­træ­der The Be­at­les i K. B. Hal­len i København i 1964. Det ene­ste be­søg i Dan­mark. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.