Prak­tisk vin til som­mer­brug

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

BIB- VI­NE

Tim Vol­ler­s­lev Bag- in- Box – po­sen i æsken- vi­ne - er ble­vet po­pu­læ­re her­hjem­me af fl ere grun­de: Kva­li­te­ten på BiB- vi­ne­ne er sti­gen­de, og sam­ti­dig spa­rer man oft e 25 pct.

En tre­li­ters BiB- vin in­de­hol­der nem­lig, hvad der sva­rer til fi re fl asker, men ko­ster oft e det sam­me som tre fl asker.

BiB- vi­ne­ne er nem­me at ha­ve med i som­mer­hu­set, på cam­ping, i bå­den el­ler sim­pelt­hen ba­re ha­ve som en dag­lig­vin i hjem­met.

Vi­ne­ne skal helst drik­kes in­den for et år, og de hol­der sig fi nt cir­ka seks uger i kø­le­ska­bet, eft er at man har skæn­ket det før­ste glas.

Og­så rød­vi­ne­ne bør op­be­va­res i kø­le­skab, og da der oft e er ta­le om un­ge vi­ne, sma­ger de og­så bedst, når de er lidt køli­ge.

Til skovturen er det en god idé for­sig­tigt at åb­ne kar­to­nen for oven med en kniv og læg­ge en po­se med ister­nin­ger el­ler et fryse­e­le­ment oven på po­sen med vin. Så hol­der vi­nen sig kold. Kom­men­tar: Me­di­um kraftig, be­ha­ge­ligt kry­dret rød­vin, læk­ker smag af mør­ke kir­se­bær, brom­bær, ur­ter, kryd­de­ri­er, mok­ka, strejf af rø­get toast og lidt va­nil­je. Su­per godt til­bud. Vel­eg­net til: Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 17 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af gril­let lam el­ler ok­se­kød. Pris pr. 3 li­ters BiB: Kr. 129,95. Til­bud uge 27+ 28 kr. 99,95. For­hand­ler: SPAR/ Go­biVin tlf. 3613 0077. www. go­bivin. dk 2014 Ca­ber­net Sa­u­vig­non Har­dy’s Va­ri­e­tal Ran­ge, South Ea­stern Au­stra­lia.

BiB- vi­ne­ne er nem­me og han­dy at ha­ve med i f. eks. som­mer­hu­set el­ler ude i na­tu­ren.

Be­ha­ge­lig, halv­tør, fyl­dig hvid­vin, god, lang, rund smag af sol­mod­ne fer­sk­ner, mo­den ekso­tisk frugt og lidt lim­eju­i­ce, kryd­derur­ter, toast og va­nil­je.

Ser­ve­res kold v. 5 gr. til kraf­ti­ge oste, kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk, kry­dret fjer­kræ el­ler svi­ne­kød.

Kr. 129,95. Kiwi+ SPAR + Me­ny/ Am­ka Vin tlf. 8641 9600. www. am­ka. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.