Gas kom­mer kun lang­somt på vej ind på det dan­ske mar­ked

BT - - BILER -

Det går ik­ke spe­ci­elt hur­tigt med at ud­bre­de gas som pri­mær driv­mid­del til bi­ler. Ef­ter at gas igen blev en mu­lig­hed i Dan­mark i 2013 er tal­let af tank­sta­tio­ner nu op­pe på 10. Den se­ne­ste er åb­net i Nord­jyl­land. Gan­ske vist lig­ger der en tank­sta­tion til gas i for­vej­en i Aal­borg, men den er ude­luk- ken­de be­reg­net til de gas­bus­ser, der kø­rer som by­bus­ser. Dan­mark er langt bag de fle­ste øv­ri­ge EUlan­de, når det gæl­der ga­stan­ke­sta­tio­ner. Der fin­des en ræk­ke bi­ler, der fra ny bå­de kan kø­re på na­tur­gas og ben­zin, og i Tys­kland er gas me­get ud­bredt med næ­sten 1.000 sta­tio­ner.

Me­re gas til bi­ler­ne - men det går lang­somt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.