Ny Au­di A4 i vel­kendt ha­bit

BT - - BILER - Au­dis nye A4 her i gul krigs­ma­ling.

Au­di er ik­ke me­get for at æn­dre på en stil der vir­ker. Der­for lig­ner den sprit­nye A4, der lan­ce­res ul­ti­mo 2015 stort set sin for­gæn­ger i stør­rel­ses­for­hol­det 1: 1. En anel­se uop­find­somt. Men tek­nisk ta­ger den syv­mi­leskridt. Den bli­ver op til 120 kg let­te­re, kø­rer op til 21 pct. læn­ge­re på li­te­ren og bli­ver ud­budt med al­le de se­ne­ste af Au­dis as­si­stent­sy­ste­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.