Helt vild Nis­san Juke med 600 he­ste

BT - - BILER - Van­vids- SUV fra Nis­san

Nis­san Juke fyl­der fem år, og det fejres med en end­nu me­re rå ud­ga­ve af Juke- R- mo­del­len. Den får i sin mest ek­stre­me ud­ga­ve nem­lig den sam­me mo­tor som Nis­san GT- R, hvil­ket be­ty­der, at den lil­le SUV- ag­ti­ge cros­sover får 600 he­ste un­der mo­tor­hjel­men. Juke R er ba­se­ret på den for­bed­re­de ud­ga­ve fra 2014 og fås så iøvrigt kun i en en­kelt far­ve nem­lig matsort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.