Abe­li­ge ram­mer Car­ti­er Sty­le et Luxe – en au­to­mo­bil skøn­heds­kon­kur­ren­ce

BT - - BILER -

LØR­DAG 4. JULI 2015

Fi­ats fi­re­cy­lin­dre­de 28,4 li­ters bæst fra 1911 par­ke­ret i pad­do­ck. Den run­de­de 215 km/ t på en sand­strand i Bel­gi­en i 1912. Peu­geot vi­ste de­res 308 GTI frem for of­fent­lig­he­den for før­ste gang. Den kom­mer med en­ten 250 el­ler 270 hk, og er la­vet til at bi­de i ske­er med Ford Fo­cus ST, Se­at Leon Cupra og Re­nault Me­ga­ne R. S. Ba­se­ret på sam­me stram­me plat­form som RCZ- R, ser den rig­tig spæn­den­de ud.

Aston Martin vi­ste de­res gu­des­muk­ke La­gon­da frem, som de plan­læg­ger at pro­du­ce­rer 100 styk­ker af.

hen­rik@ bi­len. dk

En bid mad? En rig­tig mo­bil- mad­stand er ind­ret­tet i en mand­skabs­vogn fra An­den Ver­denskrig.

Jay Kays kits­che­de men fe­de Fer­ra­ri fra 70’ er­ne, der er om­byg­get til det cou­pe­in­spi­re­re­de to- dørs shoo­ting­bra­ke sta­tioncar­for­mat.

Sin­ger Pors­che spe­ci­a­li­se­rer sig i at om­byg­ge klas­si­ske Pors­cher med nu­ti­dens tek­no­lo­gi. Den her Tar­ga lig­ner et 70er fund, men er top­mo­der­ne un­der ka­ros­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.