1. eta­pe - vur­de­ret af Rolf Sø­ren­sen

BT - - SPORTEN -

Tou­ren be­gyn­der med en en­kelt­start. Og der er in­gen tvivl om, at det­te års Tour de Fran­ce godt kan bli­ve ek­stra spæn­den­de med fi­re bej­le­re til årets vin­der - Vin­cen­zo Ni­ba­li, Chris Froo­me, Al­ber­to Con­ta­dor og Nairo Qu­in­ta­na. Og så er det lidt an­der­le­des i år, at man i ste­det for en pro­log har valgt en de­ci­de­ret en­kelt­start, som er lidt læn­ge­re. Men in­gen af de fi­re fa­vo­rit­ter vin­der den en­kelt­start. Det er en højha­stig­heds- en­kelt­start uden bak­ker. Så den lig­ger klart til tem­po­spe­ci­a­li­ster­ne. Min kla­re fa­vo­rit vil væ­re To­ny Martin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.