’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Jeg vil rig­tig ger­ne ha­ve en stor fa­mi­lie og må­ske og­så byg­ge et hus op fra bun­den

Fra sin tur­ne­rings­del­ta­gel­se har hun tjent 1,8 mio. dol­lar, mens de re­ste­ren­de 9,5 mio. dol­lar er ind­kas­se­ret via sponsora­ter og ap­pea­ran­ce mo­ney, som ud­be­ta­les, når hun stil­ler op ved min­dre tur­ne­rin­ger på WTA Tou­ren.

» Jeg vil ik­ke kom­men­te­re spe­ci­fikt på for­de­lin­gen af Ca­ro­li­nes ind­tje­ning. Det hø­rer ind un­der hen­des pri­vats­fæ­re. Men jeg kan si­ge så me­get, at hun in­tet har at kla­ge over, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Vær­di­fuld i start­pen­ge

Han for­tæl­ler dog, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is po­si­tion som tid­li­ge­re ver­dens- et­ter og nu­væ­ren­de - fem­mer er me­get værd i start­pen­ge.

» Hun er én af dem, som tur­ne­rings­ar­ran­gø­rer­ne al­ler­helst vil en­ga­ge­re som top­navn. I for­å­ret sag­de hun ja til at del­ta­ge ved en min­dre tur­ne­ring i Kuala Lumpur, mens hun til ef­ter­å­ret stil­ler op ved en til­sva­ren­de i Linz. Ved at si­ge ja til del­ta­gel­se i så små tur­ne­rin­ger, er der rig­tigt man­ge pen­ge at hen­te, « si­ger Jo­hn To­bi­as.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.