’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WOZ­NI­A­CKI vs. GI­O­R­GI Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

2013:

2014:

2014:

» Eft er kam­pen blev Ca­mila idømt en bø­de af WTA for epi­so­den. Be­lø­bets præ­ci­se stør­rel­se hu­sker jeg ik­ke. Men vi be­tal­te den na­tur­lig­vis, og nu er vi vi­de­re, « sag­de Ser­gio Gi­o­r­gi, der med sit store, krøl­le­de hår er en af ten­nis­ver­de­nens mest iøj­ne­fal­den­de og far­ve­ri­ge skik­kel­ser.

» Jeg ken­der ham ud­mær­ket. Det vil væ­re for­kert at på­stå, at han er skør. Men i må­den man op­fø­rer sig på over for hin­an­den, har han an­dre reg­ler end os an­dre. Da Ca­ro­li­ne mød­te Gi­o­r­gi i East­bour­ne, hav­de ar­ran­gø­rer­ne pla­ce­ret os ved si­den af hin­an­den. Men mens jeg sad no­gen­lun­de stille, hop­pe­de Ser­gio op og ned i sit sæ­de un­der he­le kam­pen, « for­tal­te Piotr Woz­ni­a­cki.

Og hvem vin­der så i Wim­b­ledon kam­pen, der be­gyn­der kl. 14.00?

Piotr Woz­ni­a­cki og Ser­gio Gi­o­r­gi: » Det gør min dat­ter. «

Jeg me­ner alt­så, at man ik­ke er for­plig­tet til at be­sva­re dum­me spørgs­mål

Ca­mila Gi­o­r­gi be­sej­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i Grand Slam- tur­ne­rin­gen US Open 4- 6, 6- 4, 6- 3

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki be­sej­rer Ca­mila Gi­o­r­gi i East­bour­ne 6- 7, 6- 4, 6- 2

Ca­mila Gi­o­r­gi be­sej­rer Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i New Ha­ven 6- 4, 6- 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.