DU ER VEL­KOM Ho­ved­per­so­ner i og om­kring Tour de Fran­ce ser in­gen pro­ble­mer i, at Bjar­ne Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­GI­VEL­SE Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge ni­el@ sporten. dk og lavg@ sporten. dk

Kan Tou­ren til­gi­ve Bjar­ne Ri­is?

Den gjor­de det, da han i 2007 in­drøm­me­de et om­fat­ten­de do­ping­mis­brug gen­nem sin ak­ti­ve kar­ri­e­re.

For ny­lig gik han at­ter til be­ken­del­se og er­kend­te over for An­ti Do­ping Dan­mark, at han hav­de haft kend­skab til, at der fo­re­gik ulov­lig­he- der blandt hans ryt­te­re på Saxo Bank- hol­det. Men kan Tou­ren til­gi­ve igen?

Det spørgs­mål har BT stil­let en ræk­ke cen­tra­le Tou­rak­tø­rer i for­bin­del­se med, at spe­ku­la­tio­ner­ne om et Ri­i­sco­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten ta­ger til.

LØR­DAG 4. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.