Fri ba­ne Kim Andersen me­ner ik­ke, der er no­get til hin­der for et co­me­ba­ck til Ri­is

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KOM BAR’ DÅ Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Kim Andersen. Dansk sport­s­di­rek­tør på Trek Fa­ctory Ra­cing. Har tid­li­ge­re ar­bej­det sam­men med Ri­is på Team Saxo Bank.

» Ja­men, jeg tror helt klart på, at Bjar­ne i de sid­ste man­ge år har haft en klar hold­ning til do­ping. Til­sy­ne­la­den­de er der tid­li­ge­re fo­re­gå­et de ting, som vi hø­rer om i do­pin­grap­por­ten, men man kan jo ik­ke la­ve om på no­get, der al­le­re­de er sket. «

» Et el­ler an­det sted er det et spørgs­mål om, hvor­vidt sponsoren kan leve med hans for­tid. Der er ik­ke no­get, der lov­mæs­sigt gør, at han ik­ke kan fort­sæt­te i sporten og kom­me tilbage til Tou­ren. «

Det ene­ste pro­blem, Kim Andersen kan se i et even­tu­elt co­me­ba­ck til Ri­is, er sponso­rer­nes even­tu­el­le for­be­hold.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.