’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En­ten ac­cep­te­rer UCI, at vi får en an­den ryt­ter med, el­ler og­så kø­rer Boom med os

Iføl­ge den fran­ske sport­sa­vis L’Équipe har en test i af­tes vist, at Lars Boom har for lavt ind­hold af kor­ti­sol. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis et be­vis på, at han har brugt do­ping, men det kan det me­get vel væ­re, og på grund af hol­de­nes med­lem­s­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.