Brad­ley på blok­ken

FC Midtjylland har væ­ret i for­bin­del­se med den ame­ri­kan­ske træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DI­A­LOG Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

FC Midtjylland nær­mer sig ny træ­ner.

Ons­dag kun­ne BT for­tæl­le, at den ame­ri­kan­ske Stabæk- træ­ner Bob Brad­ley er blandt de var­me­ste kan­di­da­ter til det le­di­ge træ­ner­sæ­de, og nu er par­ter­ne og­så i di­a­log om job­bet

irek­tør Claus Ste­in­le­in, be­sty­rel­ses­for­mand Ras­mus An­ker­sen og sto­rak­tio­nær Mat­t­hew Ben­ham er i øje­blik­ket sam­let i Lon­don. Her ar­bej­der de hårdt på at få en træ­ner på plads.

» Vi har må­ske no­get på plads in­den for de næ­ste 14 da­ge. Det er ik­ke us­and­syn­ligt, « ly­der det fra Ras­mus An­ker­sen .

Bob Brad­ley står over for ’ et vig­tigt mø­de’ med FC Midtjylland. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.