DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVE­RI­GE DI­VI­SION 1 NOR­RA, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

I dag sky­des årets helt store cy­kel­be­gi­ven­hed i gang, når 198 cy­kel­ryt­te­re rul­ler ud på de før­ste ki­lo­me­ter af Tour de Fran­ce 2015.

Hos Dan­ske Spil er fi re nav­ne po­pu­læ­re, nem­lig Chris Froo­me, Nairo Qu­in­ta­na, Al­ber­to Con­ta­dor og Vin­cen­zo Ni­ba­li. 85 pro­cent af vin­der­spil­le­ne er kom­met på en af de fi re, men størst til­tro er der til en spansk vin­der af Tour de Fran­ce 2015.

» Al­ber­to Con­ta­dor er li­ge nu den mest spil­le­de vin­der. 28 pro­cent af Od­dset- spil­ler­ne har sat­set de­res pen­ge på, at Con­ta­dor føl­ger Giro- sej­ren op med en ny sejr i Tour de Fran­ce. Men Od­dset- spil­ler­ne har og­så stor tro på Chris Froo­me. 25 pro­cent af al­le vo­res ind­skud på en vin­der, er kom­met på bri­ten, « for­tæl­ler od­ds­sæt­ter hos Dan­ske Spil, Pe­ter Em­mi­ke .

Ni­ba­li og Qu­in­ta­na teg­ner sig for hen­holds­vis 14 og 18 pro­cent af ind­skud­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.