2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eng­læn­der­ne måt­te på gru­som­me­ste vis se sig be­sej­re­de med 2- 1 af Ja­pan på Lau­ra Bas­setts selvmål i over­ti­den. 70 ti­mers re­sti­tu­tion er næp­pe nok til at væ­re kom­met over den skuff el­se, og man bør væ­re tem­me­lig over­mat­che­de mod Tys­kland, som for­ment­lig hav­de væ­ret i fi na­len, hvis ik­ke Ce­lia Sa­sic hav­de brændt straff es­park eft er en ti­me ved stil­lin­gen 0- 0 mod Frankrig. Ty­sker­ne vandt so­le­klart med 3- 0 på Wem­bley i en test­kamp tilbage i novem­ber 2014 og bør væ­re li­ge så over­leg­ne i aft en. Spil ty sker­ne til at vin­de bå­de 1. halv­leg og kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.