2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den bed­ste sven­ske ræk­ke er tilbage eft er en må­neds pau­se, og 14. spil­ler­un­de ind­le­des med et sandt bund­gys mel­lem Åtvi­da­berg og Halmstad, der lig­ger sidst og næst­sidst i ta­bel­len. Vær­ter­ne fra Åtvi­da­berg er sidst med seks po­int og vil bli­ve iso­le­ret i bun­den med et ne­der­lag, mens Halmstad som det ene­ste hold ik­ke har væ­ret for­an eft er 1. halv­leg i 13 for­søg ind­til vi­de­re. Der ven­tes næ­sten 30 gra­der ved kamp­start, så her lug­ter det af en tem­me­lig af­ven­ten­de aff ære, hvor in­gen af hol­de­ne for al­vor vover sig frem i 1. halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.