Tips 12 TORS­DAG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stjørdals- Blink - Kongsvinger Harstad - Kjelsås Mjøl­ner - Tromsdalen Lyn - Senja 1X2 1X2 X2

1 13.973 kr. 300 kr.

25 kr. Uden an­svar To­tal- ko­lon­ner: Så man­ge gan­ge har tal­let væ­ret ud­truk­ket som vindertal. Uge- ko­lon­ner: Så man­ge uger er der gå­et, si­den tal­let sidst er ud­truk­ket.

1 DJUR­GÅR­DEN - ÖRE­BRO

2 ÅTVI­DA­BERG - HALMSTAD

3 NOR­RKÖPING - MALMÖ

AN­TAL RÆK­KER: 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Djur­går­den - Öre­bro Åtvi­da­berg - Halmstad Västerås - Forward Eskilsminne - Nor­r­by Husqvar­na - Halmia Byå­sen - Strind­heim Før­de - Ham- Kam Rødde - Nar­do El­ve­rum - Brumunddal

SPILSTOP LØR­DAG 15.55

XXX VÄSTERÅS - FORWARD UN­DER/ OVER 2,5 MÅL

190 TYS­KLAND ( K) - ENG­LAND ( K) ( 0- 1)

SPILSTOP LØR­DAG 15.55

SPILSTOP LØR­DAG 15.55

( 2) 1.40

( 1) 2.50

23- 01

12- 12

123- 123

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Nok har Djur­går­den spil­let uaf­gjort fi re gan­ge i træk, men al­le gan­ge­ne har det væ­ret mod top6- mod­stand. Udesva­ge Öre­bro lig­ner en kom­forta­bel op­ga­ve for Sto­ck­holms- mand­ska­bet. Bund­bra­get mel­lem Åtvi­da­berg og Halmstad bør bli­ve en nervøs aff ære med pæn chan­ce for uaf­gjort og til sidst skal formstær­ke Nor­rköping på in­gen må­de af­skri­ves, selv­om Malmö er fa­vo­rit­ter i op­gø­ret. 1 X 2 1 1 X 1 2 1 1 X 2 1

1 X2 X2 Lør­da­gens tip­skupon er for al­vor en hård nød at knæk­ke, for ut­ra­di­tio­nel­le mand­ska­ber som Eskilsminne, Senja og Rødde har fun­det vej til kupo­nen, hvor der dog er 500.000 kro­ner i ja­ck­pot og der­for ri­ge­lig med spæn­ding un­der­vejs.

Kupo­nen in­de­hol­der et mini­mum af kla­re fa­vo­rit­ter, men Djur­går­den lig­ner et hold, der med ret­te er gjort til kupo­nens stør­ste fa­vo­rit. Sto­ck­holms­hol­det er ube­sej­ret ti kam­pe i træk og mø­der et Öre­bro- hold, der har hen­tet ni af 11 po­int på eget græs. Og­så Husqvar­na lig­ner et fi nt bud på en sik­ker mod Halmia, som pri­mært er go­de mod de øv­ri­ge bund­hold.

I den dril­ske af­de­ling bør man gar­de­re bredt i kamp seks, hvor bå­de Byå­sen og Strind­heim kom­mer til op­gø­ret i usæd­van­lig dår­lig form. Her ser det me­get ufor­ud­si­ge­ligt ud. PRÆMIEPROGNOSE 6 vindertal In­gen/ 0 kr. 5 vindertal + 1 til­læg 158.540 kr. 5 vindertal 2.431 kr. 4 vindertal 108 kr.. 3 vindertal 40 kr.

Uden an­svar PRÆMIEPROGNOSE 7 vindertal 6 vindertal 5 vindertal 4 vindertal 3 vindertal 2 vindertal DE HØ­JE­STE GEVINSTER 25.000, 4.000 og 2.000 Træk­nin­gen den 3. juli

Uden an­svar PRÆMIEPROGNOSE 12 rig­ti­ge 11 rig­ti­ge 10 rig­ti­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.