UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Man må ik­ke le­ge med tændstik­ker, men det la­der til, at man­ge dan­ske­re trod­ser den re­gel i øje­blik­ket. Ap­pen ’ Tændstik Pus­le­spil’ er på me­get kort tid ble­vet den hot­te­ste gra­tis app i den dan­ske App Store. Ap­pen over­går blandt an­det Mo­bile­Pay, Mes­sen­ger og Snap­chat i an­tal down­lo­ads. Spil­let er som det go­de gam­le tændstik­spil, hvor man, ved at flyt­te et be­stemt an­tal tændstik­ker, skal dan­ne fir­kan­ter, tre­kan­ter, lø­se et reg­ne­styk­ke mm. Sim­pelt og un­der­hol­den­de. Skal man næv­ne én halvdår­lig ting ved spil­let, er det, at man glem­mer tid og sted. In­fo: Tændstik Pus­le­spil Plat­form: IOS Pris: Ap­pen er gra­tis, men man kan kø­be le­de­t­rå­de i ap­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.