Mens jeg skri­ver

BT - - KENDER DU DET? -

den­ne klum­me, har de smagt mær­ke­lig mad, er ble­vet stuk­ket af sæ­re in­sek­ter, har pas­set på hin­an­den, set so­len stå op i regnsko­ven og de har le­vet ...

We­e­kend - 04.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.