Jim Lyng­vild

BT - - INTERVIEW -

• Jim Martin Ale­xan­der Lyng­vild, født 27. de­cem­ber 1978. • Bor sam­men min sin mand Mor­ten på vikin­ge­bor­gen Ravns­borg i ud­kan­ten af Faa­borg med de­res to hunde, Ask og Eik. • Op­vok­set med en­lig mor og fi­re sø­sken­de i Al­bert­slund. • Ud­dan­net de­sig­ner fra Fas­hion De­sign Aka­de­mi­et. • Me­de­jer af hud­ple­je- se­ri­en Rauns­borg samt bryg­ge­ri­et Frejdahl. For­fat­ter til 23 bø­ger om alt li­ge fra fan­ta­sy og vikin­gemad til he­ste og kron­prin­ses­ser. • Har med­vir­ket i di­ver­se un­der­hold­nings­pro­gram­mer som Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen, Ma­ster­chef og » Til mid­dag hos… «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.