UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• Brænd di­ne gril­lkal­o­ri­er af med mo­tion. • Hvis du øn­sker at hol­de væg­ten i ferien, så kan en lø­be­tur sag­tens for­bræn­de lidt af di­ne gril­lkal­o­ri­er, se her: • Du kan bru­ge føl­gen­de tom­mel­finger­re­gel til at be­reg­ne dit ener­gi­for­brug: Ener­gi­for­bru­get ved løb = din kro­p­svægt i ki­lo x di­stan­cen i km. • Det vil si­ge, at hvis du ve­jer 70 kg og du lø­ber 5 km, så for­bræn­der du: 70 kg x 5 km = 350 kcal. • Må­ske tror du at du for­bræn­der fle­re kal­o­ri­er, hvis du lø­ber hur­tigt, men det pas­ser ik­ke, for uan­set om du lø­ber 5 km på 25 mi­nut­ter el­ler 35 mi­nut­ter, så for­bræn­der du det sam­me. Den ene­ste for­skel er, at du er kor­te­re tid om at for­bræn­de kal­o­ri­er­ne, når du lø­ber hur­ti­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.