Siv Skov

BT - - TEMA -

• Født i Oden­se. • 35 år og ud­dan­net mul­ti­me­di­e­de­sig­ner. • Har ar­bej­det syv år i Shang­hai sam­men med sin mand, Stran­ge, i de­res virk­som­hed, som i dag hed­der Haart­feldt. • De la­ver hjem­mesi­der og ud­gi­ver on­li­ne- ma­ga­si­ner­ne Mad & Op­skrif­ter og Bo­lig In­dret­ning, som kan hen­tes gra­tis på Eblad. org • Des­u­den blog­ger hun på Ver­dens­mor. net

We­e­kend - 04.07.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.