Én ting var,

BT - - TEMA -

at Milan må­ske hav­de væ­ret ud­sat for stof­fet. Det kun­ne jeg ik­ke æn­dre på. Men at han fort­sat skul­le væ­re ud­sat for det, kun­ne jeg ik­ke kla­re. Jeg skul­le kun­ne se mig selv i øj­ne­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.