Lad de ri­ge be­ta­le

BT - - DEBAT - GRÆSK KRI­SE Middelfart

Hans Win­kel

Nu stram­mer det til for Græken­land, hvor pen­ge­fl owet er sat på nul. I gam­le da­ge lær­te vi, at et land ik­ke kan gå kon­kurs. Det gjor­de Ar­gen­ti­na så i for­hold til dol­la­ren, og nu er det Græken­lands tur i for­hold til eu­ro­en.

De do­mi­ne­ren­de va­luta­er er ek­stremt do­mi­ne­ren­de. En tan­ke der slog mig:

Mon gæl­den kan dæk­kes, hvis man sælger al­le luksus- og lystbå­de i det græ­ske øhav? På den må­de kom­mer de rig­ti­ge jo til at be­ta­le gæl­den, ik­ke?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.