BTs le­der 2. juli: ’ Dob­belt­spil fra DF’

BT - - DEBAT -

Hvor­dan kun­ne Al­ter­na­ti­vet, som al­le klo­ge ho­ve­d­er døm­te ude, storme ind i Fol­ke­tin­get med ni man­da­ter? Hvor­dan kun­ne Ven­stre gå 13 man­da­ter tilbage? Og hvor­for gik Dansk Fol­ke­par­ti 15 man­da­ter frem? Spe­ci­elt det sid­ste spørgs­mål har fyldt me­get i de­bat­ten. Og det har af­slø­ret, hvor­dan DF gen­nem åre­ne har spil­let no­get, der min­der om et dob­belt­spil.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.