Bom­be­frygt

Kgs. Nytorv i København af­spær­ret på grund af mistæn­ke­lig ta­ske

BT - - NYHEDER -

EVAKU­E­RING

Store de­le af Kgs. Nytorv var i går af­spær­ret, for­di en mistæn­ke­lig ta­ske var ble­vet fun­det i den byg­ning, hvor Ma­ga­sin, me­tro­sta­tio­nen og McDo­nalds hol­der til.

Det he­le be­gynd­te i går for- mid­dag, hvor Kø­ben­havns Po­li­ti kl. 11.11 fik en an­mel­del­se om en mistæn­ke­lig ta­ske på et toilet i McDo­nalds på Kgs. Nytorv.

Af frygt for at det skul­le væ­re en bom­be, blev he­le byg­nin­gen evaku­e­ret, og store de­le af Kgs. Nytorv blev af­spær­ret. Samt­li­ge me­tro- tog fik og­så for­bud mod at stop­pe på sta­tio­nen un­der Ma­ga­sin.

Am­mu­ni­tions­ryd­ning­s­tje­ne­sten blev til­kaldt, mens po­li­ti­be­tjen­te gen­ne­de nys­ger­ri­ge turi­ster væk fra om­rå­det.

Un­der­sø­gel­ser­ne af den mistæn­ke­lig ta­ske vi­ste, at der in­tet far­ligt var ved den, og po­li­ti­et op­hæ­ve­de af­spær­rin­gen.

jo­jr

Rul­le­ma­rie og en bom­be­ryd­der var i går i ak­tion for­an Ma­ga­sin på Kgs. Nytorv i København.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.